२०७९ चैत्र १५ बुधबार

Posts By : Pawan Paudel

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् संकलन बन्द गरिएको सूचना

प्रस्तुत बिषयमा मेचीनगर नगरपालिका क्षेत्रभित्रका खोला नदीहरुबाट नदीजन्य सामग्री उत्खनन् संकलन गर्ने कार्य मिति २०७९ असार १ गते देखि २०७९ भदौ मसान्त सम्म बन्द गरिएको